0578-631344 | deijsselvallei@stichtingcambium.nl | Kloosterakkers 10, 8194 LS Veessen

Wanneer zijn we vrij

Vakanties

Herfstvakantie                              16 oktober t/m 20 oktober 2023

Kerstvakantie                               25 december 2023  t/m 5 januari 2024

Voorjaarsvakantie                         19 februari t/m 23 februari 2024

Meivakantie                                  29 april  t/m 10 mei 2024

Zomervakantie                              15 juli t/m 23 augustus 2024

 

Vrije dagen

Goede Vrijdag                              29 maart 2024

Pasen                                            01 april 2024

Hemelvaart                                    09 en 10 mei 2024

Pinksteren                                     20 mei 2024

 

Studiedagen

Vrijdag        13 oktober 2023
Woensdag  29 november 2023
Dinsdag      02 april 2024
Vrijdag        14 juni 2024
Maandag     17 juni 2024

 

Verzuim en verlof

Wanneer uw kind ziek is, wilt u dit dan voor schooltijd aan school doorgeven via 0578-631344 of via de Parro app. Als we niets horen , nemen we zelf contact op om eventueel ongeoorloofd verzuim tegen te gaan.

Buitengewoon verlof wordt alleen toegestaan in bijzondere gevallen zoals bij huwelijk, overlijden of jubilea. Dit verlof moet schriftelijk aangevraagd worden. Bij de directeur kunt u hiervoor een formulier aanvragen. De school is verplicht de leerplichtambtenaar te informeren in geval van ongeoorloofd verzuim.

Wij zijn onderdeel van: