0578-631344 | deijsselvallei@stichtingcambium.nl | Kloosterakkers 10, 8194 LS Veessen

Hieraan herken je ons

Stimulerende leeromgeving.

Wij creëren een omgeving waar je de rust krijgt om in te leren en gemakkelijk kunt overschakelen naar een omgeving waar je van kunt leren! De leeromgeving biedt rust en is ordelijk en overzichtelijk. De ruimtes zijn voor de leerlingen voldoende voorspelbaar en bieden voldoende uitdaging. We maken gebruik van moderne middelen. De inrichting is zodanig te gebruiken dat je snel kunt veranderen van opstelling en werkvorm. Hierdoor kunnen leerlingen en medewerkers optimaal werken en leren.

Meer informatie

Samen.

Wij vinden een goede samenwerking en relatie tussen leerkracht, leerling en ouder erg belangrijk. Ook werken wij intensief samen met externe partners. We leggen samen de weg af van groep 1 t/m 8 van ‘ik durf mezelf te zijn’ tot ‘actieve samenwerking’. We zien ouders als experts van hun eigen kinderen en willen gebruik maken van hun ervaringen. Door ontmoeting en overleg werken we aan gezamenlijke doelen en kwaliteiten. Er wordt open en tijdig gecommuniceerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van moderne communicatiemiddelen (website, email, sociale media) die up to date zijn. Betrokkenheid van de ouders is voor ons erg belangrijk. We willen dat ouders betrokken zijn en zich betrokken voelen bij de school.

Meer informatie

Zelfstandig.

Kinderen worden gestimuleerd om hun werk zelfstandig uit te voeren en het beste van zichzelf te laten zien. Zij leren verantwoorde keuzes te maken. Autonomie is leerlingen uitdagen om handelingen zelfstandig uit te voeren, waardoor hun zelfvertrouwen wordt vergroot en ze meer open staan om verder te leren. We werken vanuit de fase zelfredzaamheid naar autonomie toe, daarbij durft de leerling hulp te vragen.

Meer informatie

Competent.

Wij dagen leerlingen uit hun talenten en kennis te laten zien en te ontwikkelen. Zij krijgen inzicht in wat ze willen, kunnen en moeten leren. Hierdoor voelen de leerlingen zich verantwoordelijk en betrokken. Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij de leerbehoeften van iedere leerling en kijken wat de leerling nodig heeft om tot leren te komen. Leerkrachten, leerlingen en ouders nemen daarbij de verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen functioneren maar ook voor de organisatie als geheel. Ons team heeft alle expertise in huis en werkt met moderne methoden en middelen.

Meer informatie

Zorgzaam.

We hebben de zorgbehoefte van elke leerling op systematische wijze in beeld. We weten welke zorg geboden kan worden en passen dit toe in samenwerking met onder anderen de hieronder genoemde partners. We onderhouden nauw contact met bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk, GGD etc. We nemen deel aan verschillende overlegstructuren in ons samenwerkingsverband.

Meer informatie

Veilig.

Onze school is een veilige plek waar we respectvol omgaan met elkaar en de omgeving. Regels en afspraken worden door iedereen nageleefd. Elkaar aanspreken is hierbij belangrijk. Er is een sfeer van openheid en vertrouwen. In een sfeer van openheid en vertrouwen komen de kinderen tot bloei.

Maak kennis met ons

De IJsselvallei is ontstaan uit een fusie tussen cbs de Zaaier en obs de Heemde. Deze samenwerking heeft gestalte gekregen vanuit de wens een onderwijsplek te behouden in Veessen, Vorchten en Marle Wij zijn een school met een open toelatingsbeleid waar iedereen van harte welkom is die onze uitgangspunten, de doelstellingen van de school en de concrete uitvoering hiervan respecteert. We bieden dan ook zowel christelijk als openbaar onderwijs aan.

bekijk meer
Wij zijn onderdeel van: