0578-631344 | deijsselvallei@stichtingcambium.nl | Kloosterakkers 10, 8194 LS Veessen

Wanneer naar school

Wanneer naar school

Om het naar binnengaan van de groepen wat ordelijk te laten verlopen hebben we besloten dat de kinderen, bij de eerste bel, vanaf 08.20 uur naar binnen mogen. De ouders nemen op het plein afscheid van de kinderen. Een aantal keer per jaar is er een inloopmoment voor de ouders. Er kan dan in de klas gekeken worden waar de kinderen aan werken. De data voor de inloopmomenten staan in deze kalender vermeld.

Tussen de middag eten we samen met de kinderen in de klas, waarna de kinderen nog even buiten kunnen spelen.

Maandag*, dinsdag, donderdag en vrijdag*:
van 08.30 uur – 14.30 uur
Woensdag:
van 08.30 uur – 12.30 uur

*Groep 1 is op maan- en vrijdag om 12.00 uur vrij
*Groep 2 t/m 4 is op vrijdag om 12.00 uur vrij

Wij zijn onderdeel van: