0578-631344 | deijsselvallei@stichtingcambium.nl | Kloosterakkers 10, 8194 LS Veessen

Waar werken we aan

Zorg op maat

We bespreken 8 keer per jaar onze data. Dit doen we als team  en per bouw. Methodetoetsen, niet-methodetoetsen (IEP), observaties, gesprekken, vragenlijsten zorgen voor de input. Tijdens de data-besprekingen zal de focus liggen op: Wat werkt en wat niet? Wat moet ik anders doen? Welke ondersteuning is wenselijk?

Taal

Dit schooljaar zal er gezocht worden naar een nieuwe taalmethode.

Doorgaande lijn

Dit is het derde jaar dat het rekenonderwijs via Gynzy gegeven wordt op chromebooks. De doorgaande lijn in alle groepen wordt goed neergezet. Ook blijven we bewust kijken naar rekenen op chromebooks en rekenen op ‘papier’.

Dit schooljaar kijken we naar de doorgaande lijn wat betreft wereldoriëntatie Blink.

Bekijk ook

Wij zijn onderdeel van: