0578-631344 | deijsselvallei@stichtingcambium.nl | Kloosterakkers 10, 8194 LS Veessen

Onderwijs

Onze zorg voor de kinderen

Onze visie is dat elk kind recht heeft op goed onderwijs en dat verschillen tussen kinderen gewoon zijn. Op de IJsselvallei werken wij er dan ook dagelijks aan om ieder kind dat onderwijsaanbod te geven wat nodig is om zich zo optimaal en breed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Dat is maatwerk.

Stichting Cambium (de IJsselvallei) streeft ernaar dat alle kinderen in hun eigen dorpskern het onderwijs kunnen volgen dat aansluit bij hun onderwijsbehoefte. Kortom, onderwijs zo dicht mogelijk in de buurt waar het kind woont. We hebben hoge verwachtingen van ieder kind en zien het dan ook als onze opdracht om het maximale uit ieder kind te halen. Om dit te kunnen verwezenlijken volgen we de kinderen heel goed om zo aan te kunnen sluiten bij de ontwikkeling van uw kind. Brede ontwikkeling speelt ook een belangrijke rol. Zo nemen, naast het verstandelijke leren, ook de creatieve vakken een belangrijke plaats in. Waar mogelijk houden we rekening met de verschillende leerstijlen van kinderen. Kortom, de geweldige uitdaging is er zeker, waarin wij samen met u blijven streven naar de beste ontwikkeling voor uw kind.

De IEP toets en het leerlingvolgsysteem Parnassys worden ingezet om naast de cognitieve ontwikkeling, ook de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen te volgen. Onderdelen die aan bod komen zijn: zelfvertrouwen, leren omgaan met gevoelens, wensen en opvattingen van jezelf en anderen en het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

Onze intern begeleider, juf Anouska, is verantwoordelijk voor onze leerlingenzorg. Zij ondersteunt ouders en leerkrachten bij hulpvragen over de kinderen

Bekijk ook

Wij zijn onderdeel van: