0578-631344 | deijsselvallei@stichtingcambium.nl | Kloosterakkers 10, 8194 LS Veessen

Passend Onderwijs

Vanuit de IJsselvallei hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • Ieder kind verdient goed onderwijs.
  • Onderwijs moet uitgaan van de mogelijkheden van een kind, niet van beperkingen.
  • Partnerschap tussen ouders en school vergroot de opbrengst van ons onderwijs.

 

Onze visie is dat elk kind recht heeft op goed onderwijs en dat verschillen tussen kinderen gewoon zijn. Binnen Cambium, dus ook op de IJsselvallei, werken wij er dan ook dagelijks aan om ieder kind dat onderwijsaanbod te geven wat nodig is om zich zo optimaal en breed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Dat is maatwerk. Cambium wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een basisschool in de buurt kunnen gaan. Want zo hebben ze de beste kansen op een vervolgopleiding en kunnen ze meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen net als nu, naar het speciaal onderwijs. Dat blijft.

Anders organiseren, minder doorverwijzingen. 

De IJsselvallei streeft ernaar dat alle kinderen in hun eigen dorpskern het onderwijs kunnen volgen wat aansluit bij hun onderwijsbehoefte. Kortom, onderwijs zo dicht mogelijk in de buurt waar het kind woont. We hebben hoge verwachtingen van ieder kind en zien het dan ook als onze opdracht om het maximale uit ieder kind te halen. Om dit te kunnen verwezenlijken volgen we de kinderen heel goed om zo aan te kunnen sluiten bij de ontwikkeling van uw kind. Brede talentontwikkeling speelt ook een belangrijke rol. Zo nemen, naast het verstandelijke leren, o.a. sport en spel, cultuur, burgerschap, muziek, zang, dans, drama, en de creatieve vakken een belangrijke plaats in. Waar mogelijk houden we rekening met de verschillende leerstijlen van kinderen.

Wij zijn onderdeel van: