0578-631344 | deijsselvallei@stichtingcambium.nl | Kloosterakkers 10, 8194 LS Veessen

Wat vinden we belangrijk

Wij vinden het belangrijk om een kind de hele basisschool goed te kunnen volgen. Daarom maken wij gebruik van een leerlingvolgsysteem en hebben wij een leerlingdossier opgezet. Wij kunnen dan snel nagaan, waar en waarom kinderen niet goed kunnen meekomen of juist iets meer uitdaging nodig hebben. Aan die kinderen besteden wij extra aandacht.

  • We willen de leerlingen meegeven dat alle mensen gelijkwaardig zijn. Iedereen telt mee. We brengen de kinderen respect bij voor anderen en andermans opvattingen.
  • We willen de leerlingen leren zorg te dragen voor elkaar en de aarde.
  • Het gaat niet alleen om kennis vergaren, maar ook om verantwoord leren handelen. Gevoelens en emoties mogen daarbij getoond worden.
  • We leggen een goede basis voor het voortgezet onderwijs.
  • We vinden het belangrijk dat de kinderen zich veilig en aanvaard weten. Daarom bieden we in school een duidelijke structuur en hanteren we goede afspraken.
  • We hechten grote waarde aan een goede samenwerking met de ouders.
Wij zijn onderdeel van: