0578-631344 | deijsselvallei@stichtingcambium.nl | Kloosterakkers 10, 8194 LS Veessen

Stichting Cambium

Stichting Cambium is een professionele organisatie voor protestants-christelijk basisonderwijs op de Noordoost Veluwe. Onze zeven basisscholen bevinden zich in de plaatsen Heerde, Veessen, Hattem en Wezep. Ze bieden onderdak aan zo’n 1500 leerlingen.

Wij geloven daarbij dat ieder mens van waarde is en veel talenten heeft ontvangen. Wij zien onszelf als wereldburgers; wij mogen van betekenis zijn in deze wereld en zijn verantwoordelijk voor de wereld om ons heen. Dit is wat wij onze leerlingen willen laten ontdekken en ervaren.

Wij zijn onderdeel van: