0578-631344 | deijsselvallei@stichtingcambium.nl | Kloosterakkers 10, 8194 LS Veessen

Over ons

Dit is onze school

Basisschool de IJsselvallei is een moderne, open basisschool, waar zowel de christelijke als openbare identiteit gewaarborgd wordt. Iedereen die zich thuis voelt bij die manier van leven en werken, is welkom op onze school. Dat wil zeggen, dat wij onze normen en waarden graag – met “eigentijdse” vormen en middelen – willen vertalen naar deze tijd. Dat houdt niet alleen in, dat we elke morgen een “dagopening” (met liederen, gebed, Bijbel- en spiegelverhalen en actuele gesprekken) kennen, maar dat – kort gezegd – al ons handelen (personeel, kinderen, ouders) gericht is op de verwezenlijking van een rechtvaardige (schoolse) samenleving. We streven ernaar dat elk kind tot zijn recht komt en de aandacht krijgt die het nodig heeft. We denken dat het kind zo het beste voorbereid kan worden op zijn of haar rol in onze multiculturele samenleving.

Wij zijn onderdeel van: