0578-631344 | deijsselvallei@stichtingcambium.nl | Kloosterakkers 10, 8194 LS Veessen

Wij geven les

Mevr. Willeke Mateman
duo-directeur
willekemateman@stichtingcambium.nl

Mevr. Petra van de Vosse
duo-directeur
petravandevosse@stichtingcambium.nl

Mevr. Anouska van Petersen
Interne Begeleidster en groepsleerkracht
anouskavanpetersen@stichtingcambium.nl

Mevr. Corona van den Berg
Groepsleerkracht 1,2
coronavandenberg@stichtingcambium.nl

Mevr. Setske van der Kleij
Groepsleerkracht 3,4
setskevanderkleij@stichtingcambium.nl

Mevr. Anne Marie Noordman
Groepsleerkracht 3,4
annemarienoordman@stichtingcambium.nl

Mevr. Annet de Boer
Groepsleerkracht 5, 6
annetdeboer@stichtingcambium.nl

Mevr. Riëtte Dokter
Groepsleerkracht
riettedokter@stichtingcambium.nl

Mevr. Heidi Dijkhof
Groepsleerkracht 7, 8
heididijkhof@stichtingcambium.nl

Mevr. Annemiek Kamphuis
Groepsleerkracht
annemiekkamphuis@stichtingcambium.nl

Mevr. Carla Sinninghe
leerkrachtondersteuner
carlasinninghe@stichtingcambium.nl

Mevr. Ingrid Brem
administratief medewerkster
ingridbrem@stichtingcambium.nl

Dhr. Marten van der Worp
Vakleerkracht muziek groep 1-8
martenvanderworp@stichtingcambium.nl

Wij zijn onderdeel van: