0578-631344 | deijsselvallei@stichtingcambium.nl | Kloosterakkers 10, 8194 LS Veessen

OR

OR (Ouderraad)

De Ouderraad wordt gevormd door ouders en heeft verschillende taken. Zij speelt vooral een grote rol bij allerlei festiviteiten, die vanuit school worden georganiseerd. U kunt hierbij denken aan het mede organiseren van het Sinterklaasfeest, helpen bij het Kerstfeest en Paasfeest, de startactiviteit aan het begin van het schooljaar en de afsluiting van het schooljaar. Deze werkgroep is dus een uitvoerend orgaan. Leden van de Ouderraad worden gekozen voor een periode van tenminste twee jaar. Men kan zich daarna nog voor twee van deze periodes herkiesbaar stellen.

Wij zijn onderdeel van: