Groep 7 en 8

In de lesbrieven ziet u, waar we op school mee bezig zijn. Vanwege de AVG sturen we veel foto's via Parro naar u toe.