Sinds een paar jaar wordt Parro gebruikt om aan de ouders informatie en leuke foto's te verstrekken i.pv. deze website.

 

 januari 2021

We werken nu weer thuis. Via Google Classroom kunt u informatie vinden en uitlegfilmpjes. Er wordt bijzonder hard gewerkt thuis, heel fijn. Zo zal de achterstand tot het minimum beperkt blijven.

Op de site www.leukelessen.yurls.net  kunt u allerlei informatie over de kernen vinden van Veilig Leren Lezen en ook staan hier spelletjes op van lezen, rekenen en nog veel meer. 

 

maart 2020 en januari 2021

Door het COVID-19-virus kan uw kind niet de lessen volgen zoals u dat gewend bent. Hieronder kunt u lezen wat u alsnog kunt doen.

Mocht uw kind een les missen door ziekte of anderszins, dan kan uw kind inloggen op Gynzykids.

Daar kan uw kind de les maken, die aan de beurt is. Als uw kind meer moet oefenen, dan kan het werken in Werelden in Gynzy. Als uw kind klikt op bijvoorbeeld les 4, dan ziet uw kind rechtsonder de woorden staan: naar Werelden. Daar vindt uw kind sommen die aansluiten bij de lesstof. In groep 3 maken de kinderen een gedeelte uit het werkboek en daarna gaan ze voor rekenen aan de slag met Gynzy. De leerkachten kunnen op afstand zien wat uw kind gemaakt heeft en wat uw kind nog moeilijk vindt.

Voor groep 3 heeft Zwijsen van Veilig leren lezen instructielessen klaargezet voor kern 8 en 9 in verband met de maatregel van de overheid om de scholen drie weken te sluiten. Op die manier kan uw kind toch de reguliere instructie volgen van het lees- en taalonderwijs. 

 

Voor spelling: voor groep 3 staan er per dag woorden op het rooster. De werkwijze is als volgt; u noemt het woord, uw kind herhaalt het woord, uw kind schrijft het woord op, u kijkt samen met uw kind het woord na en bespreekt de fouten. Geef ook complimenten voor de woorden die wel goed gaan.

Voor het lezen in groep 4: zij moeten vooral kilometers maken. Dat kan door het lezen van boeken. Mocht u te weinig boeken hebben, dan kunt u in overleg met de leerkracht van school boeken lenen.

Omdat de bibliotheek dicht is, kunt u op school boeken lenen voor de kinderen. U noteert even uw naam en de titels van de boeken die u meeneemt.

Voor spelling groep 4: uw kind heeft woordpakketten voor de komende weken mee naar huis gekregen. Elke week is er een nieuw pakket aan de beurt. U kunt dat met uw kind gaan oefenen zoals u dat gewend was, alleen zal de frequentie wat opgevoerd moeten worden, omdat uw kind de oefendictees op school mist.

Wat betreft de tafels: voor de komende weken staat de tafel van 4 centraal.

 

Engels kunt u met uw kind oefenen onder het tabblad Engels. Deze staan ook op de genoemde site.

Op de site van leuke lessen vindt u ook filmpjes van bijvoorbeeld schooltv, die over de thema's gaan, waar we over werken. Bijvoorbeeld onder het tabblad van kern 9 en onder het tabblad van Topondernemers.

februari 2020

Dit jaar werken we met de Iep in plaats van de CTO-toetsen. De kinderen gaan hier veel relaxter mee om, waardoor er een beter beeld ontstaat van hun mogelijkheden.

Ook werken we nu geruime tijd met Gynzy op de chromebooks. Alles wat ze maken, wordt opgeslagen in Gynzy. De opdrachten die ze maken, zijn daardoor aangepast aan hun mogelijkheden. Voor iedereen is er genoeg uitdaging op hun eigen niveau.

De oefeningen die uw kind in de werkboekjes maakt, kunt u zelf nakijken en met uw kind bespreken.

januari 2020

Het werken met Taal in Blokjes werpt nu al zijn vruchten af. We hebben prachtige resultaten voor spelling en lezen. Lezen neemt bij ons op school een belangrijke plaats in. wat mooi om te zien dat de kinderen allemaal gemotiveerde lezers zijn.

december 2019

Met Kerst hadden we ons eigen kerstspel uitgevoerd door de kinderen in de klas met wat liedjes er tussendoor.

november 2019

Natuurlijk werd ook Sint Maarten niet vergeten. Met hun zelfgemaakte vissenlampion gingen de kinderen de straat op.

oktober 2019

Deze maand stond in het teken van het thema van de Kinderboekenweek: vervoer. De kinderen hebben allemaal een mooie presentatie gehouden aan de hand van hun zelfgemaakte mindmap.

september 2019

Een nieuw schooljaar, een nieuwe start. Met alle ouders hebben we al startgesprekken (met ouder en kind) gevoerd. Wat fijn om op die manier iedereen even te spreken.

Het leesproces is in groep 3 al volop begonnen. Met behulp van spelletjes, computerprogramma's, werkboekjes, klei en stempels maken de kinderen zich alle letters eigen.

april 2019

Ons thema is woestijnen. De kinderen zijn aan de hand van vragen intensief bezig om van alles te ontdekken over woestijnen. Welke soorten woestijnen zijn er/ Hoe kan een cactus in de woestijn leven? Waarom is een kameel handig in een woestijn? Wat is een nomade? Met tweetallen lezen ze boeken over woestijnen en ze bekijken teksten op internet via leuke lessen of ze bekijken filmpjes over woestijnen. Ze maken zelfs een echte miniatuurwoestijn met tenten, zand, rotsen en dieren van papier en klei. Oude technieken zoals haken komen van pas bij het haken van een cactus.

 Kleien.jpg

maart 2019

Op vrijdag deed de hele school mee met een project van Streetwise. De kinderen leerden hoe nuttig het is om gordels te dragen in de auto en hoe je ze om moet doen. Ze leerden hoe je moet kijken als je op de fiets voetgangers tegenkomt.  Dit alles mochten ze in het echt uitproberen in de gymzaal.

Streetwise in de gymzaal.jpg

februari 2019

In december is groep 4 naar het Rijksmuseum geweest. Samen met groep 3 heeft groep 4 kunstplaten uitgezocht die ze na mochten tekenen en schilderen. Dit resulteerde in een museum van schilderijen op school. Bijna 100 bezoekers bezochten het museum. De kinderen hadden zelfs een kassa geregeld en ook de koffiehoek ontbrak niet.

Schilderijen en oude dingen op school.jpg

december 2018

Een prachtige lichtjestocht en de mooie kersttaferelen trokken veel bekijks.

november 2018

We zijn weer volop in de sinterklaassfeer. Kijk maar eens bij de foto's naar de prachtige pieten en stoomboten. Ook het Sinthuis is in trek.

stoomboot met vlaggetjes.jpg huis van Sint.jpg

oktober 2018

Vlinders, vlinders en nog meer vlinders

We hadden een vlinderbak in de klas en zo konden we stap voor stap bekijken hoe de ontwikkeling verliep van eitje tot vlinder. De vlinders waren inmiddels zo aan de kinderen gehecht geraakt dat ze op de armen van de kinderen bleven zitten.

Evi met vlinder.jpg

juli 2018

Topdrukte in museum De IJsselvallei in groep 3 /4

Vele bezoekers bezochten het museum in groep 3 /4, bedoeld als afsluiting van een serie lessen over vroeger.

Op dinsdagmorgen 3 juli zaten 19 museumgidsen klaar om van alles te vertellen over dingen uit de jaren 50/60 en de jaren 80.

Bij Kasper waren leesboekjes te zien, die hoorden bij de leesplank van Hoogeveen, ook wel bekend als het aap, noot, mies-leesplankje, maar ook eerste leesboekjes van W.G. van de Hulst en van Ot en Sien kon men inzien.

Vera kon van alles vertellen over de speelgaven: een methode die ontwikkeld werd door Fröbel, de grondlegger van de kleuterschool. Aan Fröbel danken wij nog onze blokkendozen.

Paulien trok belangstelling door een demonstratie van Thunderbirds.

Bij Martha konden de mensen de View-Master bekijken.

Ook de oude wastobbe bij Lisabelle en de Trabant bij Thijn trokken veel bekijks.

Natuurlijk was er nog veel meer te zien.

Museum groep 3 en 4 IJsselvallei in Veessen 2018.JPG

  

juni 2018

In de klas hangen de ei-plaat en de au-plaat om de woordjes goed te kunnen onthouden. 

au-plaat.JPG  ei-plaat.JPG

 

mei 2018

In de lente gaat alles, nou ja, bijna alles weer groeien en bloeien. Hier zie je de knoflook die de kinderen verzorgd hebben.

Knoflook.JPG

 

april 2018

Wat was het gezellig met de Koningsdag en het project over de koning. Met een mooie dubbeldekker vertrokken we naar 't Harde om daar onder leiding van de ouders en militairen een parcours met spelletjes af te leggen.

 

maart 2018

Groep 3 past het lezen al aardig toe bij het project van Topondernemers over aarde, lucht, water en vuur.

 

februari 2018

Groep 4 leert ook al programmeren met Scratch junior.

 

Opdracht: bouw een lange brug die niet in elkaar zakt!

brug.JPG

 

januari 2018

Een nieuw jaar. het project aarde, lucht, water en vuur wordt voortgezet. Samenwerkend leren, ontdekkend leren, techniek en presenteren.

aarde water lucht.JPG

 

 22 december 2017

Met kerst maken we mooie dingen en we studeren het kerstspel in met het verhaal van de geboorte van Jezus.

kerstknutsel.JPG

19 december 2017

We leren het woord ei en we bakken met z'n allen een ei.

 

En tussendoor werken we hard aan het project aarde. De kinderen lezen, schrijven, doen proefjes, maken mindmaps, metselen, maken diorama's.

 

5 december 2017

Natuurlijk kwam Sinterklaas langs. 

 

november 2017

En wat is er leuker als je de ij van ijs leert om dan zelf ijs te maken. We leren ook iets over apparaten en over stroom.

 

In deze maand hebben we gewerkt aan een ziekenhuisproject. Wat hebben we weer veel nieuwe woorden geleerd.

Ziekenhuisknutsels.JPG  

oktober 2017

We hebben gewerkt aan een krant voor de meester die straks 40 jaar in het onderwijs zit. De kinderen hebben allerlei dingen geschilderd die met 1977 te maken hebben en ook met de meester.

september 2017

Het waterproject deden we met de hele school.

Waterproject.JPG

We hebben al heel wat letters geleerd. We hebben ook groepswerk gedaan rond het thema dieren. Gelukkig is er ook nog tijd om te spelen met de thematafel. 

letterbord.JPG       

augustus 2017

En voordat je het weet, is het nieuwe schooljaar weer begonnen. We zijn meteen flink van start gegaan. In groep met de nieuwe methode van lezen: veilig leren lezen: de Kim-versie.

In groep 4 met de nieuwe taalmethode, waarbij ze gelijk al geleerd hebben wat een zelfstandig naamwoord is.

juli 2017

De kinderen hebben nog de laatste toetsen afgerond. De vakantie is in zicht. Wat hebben we hard gewerkt en wat zijn de kinderen wijs geworden.

 

2 juni 2017

We zijn druk bezig met programmeren.Emma met de Bee Bot.jpg

21 april 2017

Gelukkig was het mooi weer, toen de kinderen deelnamen aan de Koningsspelen in Heerde.

28 maart 2017

Vanmiddag hadden we een natuurkundecircuit. De kinderen van groep 3/4 gingen allerlei proefjes doen en leerden op die manier  iets te begrijpen over de wereld om hen heen.