Groep 3 tot en met 8 methodes (zie ook links)

Begrijpend lezen 

Voor begrijpend lezen maken we vanaf groep 4 gebruik van Nieuwsbegrip. Het doel van de lessen Nieuwsbegrip is het strategisch leren lezen van teksten. Het nieuws is een middel om de kinderen te interesseren om de tekst te lezen. De leerkracht speelt daarbij een belangrijke rol. De leerkracht doet in deze lessen namelijk hardop denkend voor hoe het lezen van een tekst in je hoofd werkt. Daarbij kunnen ze gebruik maken van het digibord. Elke week oefenen de kinderen met een strategie die ze bij de tekst kunnen gebruiken. Ze leren bijvoorbeeld dat ze eerst naar de titel en de plaatjes bij de tekst moeten kijken, voor ze de tekst gaan lezen. Als je eerst voorspelt waar de tekst over gaat, begrijp je de tekst beter. Voorspellen is één van de vijf strategieën die leerlingen bij Nieuwsbegrip leren. Ze werken ook met een stappenplan. Doordat we al beginnen in groep 4 is er een doorgaande lijn tot en met groep 8. De geleerde strategieën worden ook toegepast bij de zaakvakken.

 

 

Spelling

Met spelling maken we gebruik van de regels van José Schraven. De kinderen hebben een categorieënkaart, waar alle categorieën opstaan. Regel 11 gaat over de woorden uit de tweetekenklankstraat, de lange klankstraat en de korte klankstraat. 

We spreken niet over lettergrepen, maar over klankstukken.

In de klas doen we het zo:

bomen, (de kinderen klappen het woord), bo-men, bo is de klankvoet, klankteen is oo, de oo woont in de lange klankstraat, daar is de letterdief de baas en die haalt er eentje weg. (kinderen maken het weghaal gebaar)

bakker, (de kinderen klappen het woord), ba-kker, ba is de klankvoet, klankteen is a, de a woont in de korte klankstraat, daar is de dubbelzetter de baas en die zet er eentje bij. (kinderen maken het gebaar van erbij doen)

boeken, (de kinderen klappen het woord), boe is de klankvoet, klankteen is oe, de oe woont in de tweetekenklankstraat, daar is het hoormannetje de baas, je schrijft het woord, zoals je het hoort.

Deze laatste regel geeft meestal weinig problemen bij de kinderen. Dus die hoeven ze niet zo vaak op te zeggen.