De situering

De school ligt aan de rand van het dorp Veessen, aan de weg naar Vorchten. We hebben op dit moment twee locaties. Op de locatie van De Heemde werken we met twee groepen: groep 4, 5, 6, en groep 7, 8. Op de locatie De Zaaier werken we met met vier groepen: groep 1 en 2, groep 3 en 4, groep 5 en 6, groep 7 en 8. Op maandagmiddag en dinsdagmiddag werken we met groep 1,2, groep 3, 4, 5 en groep 6, 7, 8. Op donderdagmiddag gaan we met de kinderen van beide locaties samen gymmen en ze krijgen samen muziek van een vakleerkracht.

Onze school wil een school zijn, waar alle kinderen zich thuis voelen. We besteden veel aandacht aan een brede algemene ontwikkeling, waar ook aandacht is voor de creatieve vorming van ieder kind.

Geen enkel kind is hetzelfde

Het ene kind leert beter door te handelen, het andere kind is meer visueel ingesteld. Omdat elk kind anders is, maken we in alle groepen gebruik van veel verschillende materialen en werkvormen. Op die manier proberen we ieders talent tot ontwikkeling te laten komen. In iedere klas hebben we een digibord met de nieuwste software van alle methodes.