Een goed pedagogisch klimaat

Uit de diverse enquêtes onder ouders, leerkrachten en kinderen is gebleken dat op onze school een zeer goed pedagogisch klimaat is onder andere door de aandacht die we geven aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen.

Een goede sfeer in de klas komt tot uiting in hoe de kinderen met elkaar omgaan. "De IJsselvallei" is een kleine school. Wat veel mensen opvalt is, dat de kinderen van jong tot oud met elkaar omgaan en spelen. De kinderen van groep acht kijken niet neer op de andere kinderen. Ze spelen rustig met jongere kinderen. Natuurlijk leidt de situatie daartoe, maar ze leren zo wel elkaar te respecteren.
We letten wel op discriminerende opmerkingen en zijn alert op pesten. Weer een voordeel van een kleine school. Als het al gebeurt, komt het snel boven water.
Wij vinden een goed contact met de ouders belangrijk.
Ouders komen vaak 's morgens even in de school kijken. Ook ouders van oudere leerlingen doen dat vaak nog.  Er zijn diverse ouders die op school helpen.
Wij vinden een aantal vieringen belangrijk. Het kerstfeest wordt gevierd  met ouders en kinderen.
De dienst "Kerk en School" staat ook open voor iedereen. Deze diensten worden afwisselend in de kerken in Vorchten en Veessen gehouden.
De Paasviering en paasmaaltijd houden wij op de donderdag voor Goede Vrijdag met de kinderen op school.
In de lokaalgroepen wordt gedifferentieerd naar groep. Elke groep volgt een eigen programma met rekenen, taal en andere activiteiten.
Die activiteiten worden in het activiteitenplan genoemd. Daarin staat ook hoeveel uur per week aan de verschillende activiteiten besteed moet worden.